Vinterraps

Planter

Dyrkningsvejledning for vinterraps

Vinterraps er en god forfrugt og yder optimalt i et sundt sædskifte ved rettidig og vedudført etablering.