Natur og vandmiljø, Grise, Kvæg, Planter

Status på Danmarks internationale forpligtelse til at reducere emissionen af ammoniak

Det forventes, at Danmark når målet om en reduktion i emissionen af ammoniak på 24 pct. som følge af allerede vedtagen regulering, frivillige aftaler og en nedlagt minkbranche. Der forventes derfor ikke umiddelbart ny regulering med henblik på at reducere emissionen yderligere på kort sigt.