Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-03. Skattepligtigt aktionærlån. Mellemregning. Konsekvens af løbende indsættelser og hævninger

En hovedaktionær foretog løbende indsættelser og hævninger på mellemregningskontoen med selskabet. Selv om indsættelserne i perioder var større end hævningerne, blev alle hævningerne aktionærlånsbeskattet