Planter

Betydning af efterårets Plantedække for Udvaskning af kvælstof