Planter, Grise, Kvæg

Undersøgelse af herbicidresistens i Danmark 2022

Herbicidresistens er blevet til virkelighed på mange bedrifter. En spørgeundersøgelse blandt 19 planteavlskonsulenter viser, at der er set herbicidresistens på godt en tredjedel af de bedrifter, hvor konsulenterne har et godt kendskab til ukrudtsbestandene.