Økonomi og ledelse

SKATM-2001-04-05. Forbedringsudgifter. Opsat vedligehold. Genvundne afskrivninger. Jordfaste dele.

Ved nyindretning af stuehuset på udlejet landbrugsejendom kunne alene udgifter afholdt til udskiftning af vinduer og omforandring af el- og varmeinstallationer fradrages som opsat vedligehold.