Økonomi og ledelse, Kvæg, Planter

Maskinstationsomkostninger i grovfoderproduktion 2020

Maskin- og arbejdsomkostninger i grovfoderproduktionen er overordnet set faldet fra 2019 til 2020. Faldet skyldes formodentlig, at 2019 bød på store udfordringer med at få høstet majshelsæden i det fugtige efterår.