Økonomi og ledelse

SKATM-2023-19-10 Værdiansættelse af latent skat. Fordel ved succession.

Østre Landsret stadfæster Landsskatterettens afgørelse om, at det indebærer en gave at værdiansætte den latente skatteforpligtigelse til en højere værdi end nutidsværdien af den overtagne skatteforpligtigelse. Fordel ved succession tilfalder sælgeren.