Planter

Væselhale bekæmpes effektivt med vårafgrøder og pløjning

Væselhale har mulighed for at opformere sig på meget kort tid, men kan til gengæld også hurtigt bringes under kontrol igen. Vårafgrøder og pløjning er de mest effektive tiltag, men ikke de eneste.