Økonomi og ledelse, Planter, Grise

Driftsøkonomi ved Conservation Agriculture (CA) i forhold til dyrkning med pløjning

Få eksempler på beregninger af driftsøkonomi for en planteavlsbedrift med frøgræs og en bedrift med fokus på produktion af korn til grisefoder.