Succes med vårsåede økoafgrøder

Få gode råd om vårsået byg, havre, hestebønne og lupin.