Vandløb

Natur og vandmiljø

Kvælstofreduktion: Store konsekvenser skal forhindres ved fælles indsats

Vi ser på, hvad konsekvenserne kan blive for nogle jordejere, hvis Danmark ikke når i mål med kravene til kvælstofreduktion.