Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-40. Medarbejderaktier. ”Nøgen ind – Nøgen ud” modellen

Medarbejdere i et selskab blev tilbudt aktier til indre værdi uden goodwill. Ved fratræden skulle aktierne tilbagesælges til medarbejdere eller hovedaktionæren - igen til indre værdi. Alligevel fandt SR, at ordningen indeholdt et lønaccessorium.