Jura, Økonomi og ledelse

COVID-19 – Selvstændige – forlængelse af dagpengeperioden – lov vedtaget

Selvstændige får mulighed for at forlænge beregningsperioden på 24 måneder med yderligere 12 måneder for dagpenge- og efterlønssats, hvis der er indkomst fra selvstændig virksomhed i 2020.