Natur og vandmiljø

Grødeskæring som forbedrer både afvanding og miljø

Grødeskæring med ’Aalborgmetoden’, forbedrer afvanding og vandmiljøet, selv i vandløb med ringe fald og hvor gode forhold blev vurderet svært opnåelige.