Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-06. Ansættelsesfrist. Udsendelse af ny årsopgørelse i 2013 for 2000, som var identisk med årsopgørelsen, udsendt i 2003

Byretten fandt ikke, at der ved den udsendte årsopgørelse i 2013 vedrørende 2000 forelå en ændring, der krævede overholdelse af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Højesteret havde i 2011 nægtet omgørelse af A's køb og salg af aktier i 2000.