Planter, Fjerkræ, Kvæg, Svin

Beregning af fosforloft i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg

Læs, hvordan du beregner fosforloftet i afgasset gylle fra biogasfællesanlæg. Beregningerne er vist for planperioden 2020/21.