Planter, Grise

Fornyet godkendelse af glyphosat i EU – proces og status

EU-godkendelsen af glyphosat udløber 15. december 2022. Der redegøres for status på godkendelsesprocessen i EU. Processen er forsinket, og godkendelsen forventes derfor administrativt forlænget inden udgangen af 2022. Den endelige afgørelse er udsat til 2023.