Planter

Sådan bekæmper du ukrudt i vinterraps om foråret

Ukrudtsbekæmpelsen i foråret 2024 vil afhænge af, om der blev udført bekæmpelse i efteråret, hvor det var vanskeligt at færdes i de våde marker. Anvendelse af Matrigon 72 og Korvetto skal ske senest i stadie 50. Væselhale kan ikke bekæmpes i foråret.