Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-19. Indkomstoverførsel mellem nærtståendes selskaber

En moders selskab ønskede at yde gældseftergivelse overfor sønnernes selskaber. Eftergivelsen ansås for udlodning til moderen. Sønnerne var gaveafgiftspligtige af eftergivelsen, og selskaberne var skattepligtige af eftergivelsen jf. kursgevinstlovens § 8.