Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-34. Overdragelse af hovedaktionærens fordring på ekskone til eget selskab blev ikke anset for optagelse af aktionærlån

En eneanpartshaver havde et sælgerpantebrev i ekshustruens ejendom. Dette ønskedes solgt til selskabet til handelsværdien. SR fandt, at selskabet derved finansierede eneanpartshaveren, hvorfor denne aktionærlånsbeskattedes. LSR ændrede afgørelsen.