Planter, Økonomi og ledelse

Kan sent sået vinterhvede og vinterrug have en udbyttemæssig fordel overfor vårbyg?

Mere vinterkorn kombineret med mellem- og efterafgrøder forventes at kunne øge kornudbyttet og den samlede biomasseproduktion sammenlignet med dyrkning af vårbyg.