Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-02 Moms på fast ejendom – salg efter udlejning - styresignal

Styresignalet omhandler momsfritagelse ved salg af fast ejendom efter udlejning. Der er tale om præcisering af praksis på området.