Økonomi og ledelse

SKATM-2018-30-09. Nedsættelse elvarmeafgift – højere godtgørelse for el til rumvarme

Opvarmning af helårsboliger nedsættes nemlig med 15 øre pr. kWh. Godtgørelsen for el brugt til rumvarme m.v. i momspligtig virksomhed forhøjes tilsvarende.