Betydning af dysetype og vandmængde ved ukrudtsbekæmpelse

Forsøg påviser at effekten af bladvirkende midler mod ukrudt kan være mindre ved meget store dråber og lav vandmængde.