Jura, Økonomi og ledelse

P 3-23: Tilbagebetaling af pension – modregning – betalingsevne

Principmeddelelsen fastslår, at Udbetaling Danmark skal foretage en konkret vurdering af borgerens betalingsevne for at kunne fastsætte, hvor stort et beløb, der kan modregnes om måneden i pensionsudbetalinger ved tilbagebetaling af pension.