Økonomi og ledelse

SKATM-2017-11-08. Ubeboet stuehus i relation til VSO og sikkerhedsstillelse

Skatterådet har afgjort, at et stuehus, der benyttes ved tilsyn af bortforpagtet ejendom, ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Gælden vedrørende stuehuset kan ligge i privatområdet uden, det er en sikkerhedsstillelse, når visse betingelser er opfyldt.