Planter

Tildeling af kvælstof i vintersæd og efterafgrøder på jorder med redu-ceret jordbearbejdning