Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-36. Indberetning af medarbejderaktieordninger og investorfradrag

Senest 20. januar 2020 skal der ske indberetning af medarbejderaktieordninger og kapitalindskud i vækstvirksomheder, der er fradragsberettigede efter investorfradragsloven. Nedenfor gennemgås reglerne og fremgangsmåden.