Planter

Bestemmelse af næringsstofindholdet i gylle ved online NIR-måling på gyllevogne