Planter

Vandingsbehov i forskellige afgrøder afhængig af rodzonekapacitet 1990-2015

Det årlige behov for markvanding er beregnet for perioden 1990-2015 ud fra klimadata for 10 lokaliteter i Danmark og ved 6 forskellige rodzonekapaciteter.