Økonomi og ledelse

SKATM-2019-00-03. Investeringsselskaber opdeles skattemæssigt i 2 typer, aktiebaserede og ikke aktiebaserede

Fra indkomståret 2020 skal afkast fra investeringsselskaber, herunder ETF’er, der overvejende investerer i aktier, for personer medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten.