Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Småbiotoper på markarealer med lavt udbytte

Bliv inspireret til at bruge viden om marker og udbyttekort til at identificere områder i dine marker, som kan udlægges som småbiotoper til gavn for biodiversitet og vildt.