Natur og vandmiljø, Planter

Se overlap mellem markareal fra ansøgningen 2023 og registreret natur på Landmand.dk

Landbrugsstyrelsen anvender registrering af §3-beskyttet natur som administrationsgrundlag for en række forskellige støtteordninger. Se hvor der er overlap på dine marker fra ansøgningen 2023 og hvor der er 3 meter bræmmer.

Nyhed

21. december 2022

 Opdateret 08. november 2023