Natur og vandmiljø, Planter

Se overlap mellem markareal fra ansøgningen 2022 og registreret natur på Landmand.dk

Landbrugsstyrelsen anvender registrering af §3-beskyttet natur som administrationsgrundlag for en række forskellige støtteordninger. Se hvor der er overlap på dine marker fra ansøgningen 2022.