Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-01. Rentesatsen efter opkrævningsloven for 2016. Én skattekonto

Renter af krav på betaling af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.