Planter

Har tidspunktet for nedvisning af efterafgrøder betydning for udvaskningen?