Jura, Grise, Kvæg

Husdyrbrugloven – bemyndigelse til krav om hyppigere udslusning i grisestalde

Ny bemyndigelse til at fastsætte regler om tiltag, der kan begrænse udledningen af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold. Miljøministeriet forventer i første omgang at bruge bemyndigelsen til at stille krav om hyppigere udslusning i grisestalde.