Jura, Økonomi og ledelse

P 23-22 Sygedagpenge – beskæftigelseskrav – flere arbejdsforhold

Hvis en sygemeldt borger er både lønmodtager og selvstændig, skal beskæftigelseskravet være opfyldt i hvert arbejdsforhold for sig, for at der kan beregnes både sygedagpenge af lønindtægten og arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Er beskæftigelseskravet kun opfyldt i det ene arbejdsforhold, er der kun ret til sygedagpenge i dette arbejdsforhold.