Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-01. Fars aktieoverdragelse med aftalt forlods udbytteret fra børnenes aktier. Succession

En far ønskede at overdrage aktier til børnene med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det selskab, som børnene nu ejede. Udbyttet skulle anses for at have passeret børnene, før det nåede faderen.