Fælles vision sætter klar kurs for virksomheden

Nyt værktøj til visionsafdækning giver ejerne et fælles billede af virksomhedens udvikling de næste 5-7 år. Samtidig sikrer processen en forventningsafstemning mellem ejerne og giver dem en forståelse for hinandens argumenter.