Jura

IGU-ordning – Bonus til private virksomheder

Ansætter en privat virksomhed en udlænding i et IGU-forløb, kan virksomheden se frem til en bonus på 40.000 kr. Der indføres tilsvarende en bonusordning for private virksomheder, som an-sætter elever i en erhvervsgrunduddannelse. IGU-ordningen er forlænget frem til 30. juni 2022.