Økonomi og ledelse

SKATM-2023-13-26. Ej fradrag for udgifter til udvidelse af indkomstgrundlag. Rette omkostningsbærer. LL § 2.

Rådgiveromkostninger afholdt af administrationsselskab til låneomlægning af døtres forhold var ej fradragsberettiget som driftsomkostning efter SL § 6, stk. 1, litra a.