Planter

Værdi af næringsstoffer i halm

Ved bjærgning af halm fjernes næringsstoffer fra marken. Værdien af dem svarer typisk til ca. 100 kr. pr. ton halm.