Økonomi og ledelse

SKATM-2023-13-02. Hvad er ”markedsrenten” ved transaktioner mellem nærtstående?

Skattestyrelsen har fastsat standardrenten for 2023 til 2,7 % i relation til rentebegrænsningsreglen i SEL. § 11B. De 2,7 % må formodes også at kunne lægges til grund ved transaktioner mellem selskab/selskab og selskab/aktionær.