Økonomi og ledelse

SKATM-2024-13-08. Nedsat tinglysningsafgift efter TAL § 6a. I/S opfylder betingelser ved tilførsel af aktiver. Genoptagelsesstyresignal.

Landsskatteretten fastslår, at tilførsel af aktiver fra et I/S til et andet I/S er omfattet af TAL § 6a, da retten til at indtræde som interessent anses som vederlag med kapitalandele. Efterfølgende styresignal om genoptagelse. (Væsentlige ændringer ift. tidligere udgave).

Analyse

27. februar 2024

 Opdateret 14. maj 2024