Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-31. Reparation af ulovlige aktionærlån

Jf. ligningslovens § 16E beskattes aktionærlån, men gælden til selskabet består. Hæves et beløb i selskabet til brug for indfrielse af gælden, beskattes også dette beløb. Nedenfor beskrives, hvordan man "indfrier" gælden uden dobbeltbeskatning.