Jura

Social pension - forhøjelse af pension mv.

Forhøjelse af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejdsindkomst og lempelse af modregningsregler – lovforslag.