Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-34. Aktionærlån. Lån udlignet samtidig med hævningen var skattepligtigt aktionærlån

Samtidig med at en hovedaktionær overførte beløb fra en privat belgisk konto til det danske selskabs konto, hævede han et tilsvarende beløb på selskabets konto. Trods det tidsmæssige sammenfald, skulle hævningerne aktionærlånsbeskattes.