Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-17. Skattemæssige konsekvenser af forrentning af andelshaverkonti og ophør af fremtidige overførsler til samme

Et SEL. § 1, stk. 1, nr. 3 andelsselskab havde rigelig med egenkapital. Man ønskede svar på, om det havde skattemæssige konsekvenser at stoppe med årlige overførsler til andelshaverkontiene, hhv. hvordan forrentningen af samme skulle beskattes.