Natur og vandmiljø

Stenrev – et multifunktionelt virkemiddel

Stenrev er et relativt nyt marint virkemiddel, som giver mange økosystemtjenester. Senest er det tanken at anvende stenrev til kystbeskyttelse og samtidig øge havets biodiversitet.